Neutron Consulting UG (hb)

Rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO)

Administratorem danych jest Neutron Consulting Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) z siedzibą Lange Enden 29, 13437 Berlin, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem:HRB 182707 B dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Amtsgericht Charlottenburg, USt-ID-Nr.: DE309717790.

Polityka prywatności

Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

  1. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  2. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).
  3. Dane osobowe podawane w formularzu na landing page’u są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Administrator Danych

Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.

Dane osobowe przetwarzane są:

  • zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych
  • zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
  • w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
  • w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@neutron-consulting.pl

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

Wdrożyliśmy pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.

Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

Pliki cookies

Witryna www.neutron-consulting.pl używa cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

W każdym momencie można dokonać zmiany ustawień Państwa preferencji:

Personalizuj ustawienia

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.

Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego reklam. Stosujemy pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody naszego serwisu, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy w celu optymalizacji działań.

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies:

  • „Niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu lub umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień;
  • „Statystyczne” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;
  • „Marketingowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Informacje prawne/ wyłączenie odpowiedzialności

Odpowiedzialność za treści

Zgodnie z § 7 ust. 1 niem. ustawy o mediach elektronicznych jako dostawca treści jesteśmy odpowiedzialni za własne treści na stronie www.neutron-consulting.pl oraz jej podstronach. Treści naszej strony internetowej i zamieszczanych artykułów zostały przygotowane z największą starannością - za dokładność, kompletność i aktualność treści nie możemy brać odpowiedzialności. Wszystkie treści zamieszczone na stronach www.neutron-consulting.pl oraz stronach powiązanych mają charakter wyłącznie informacyjny, edukacyjny oraz reklamowy. W żadnym przypadku przytoczone informacje nie mają charakteru konsultacyjnego i nie zastępują porady prawnej lub podatkowej. Firma Neutron Consulting UG (hb) nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za skutki wynikające z wykorzystywania informacji zawartych na stronach www.neutron-consulting.pl oraz powiązanych kontach/ofertach.

Odpowiedzialność za linki

Nasza oferta online zawiera linki do zewnętrznych stron internetowych podmiotów trzecich, na których treści nie mamy wpływu. Z tego względu nie odpowiadamy za treści nienależące do nas. Za treści podlinkowanych stron odpowiada zawsze dany usługodawca lub administrator stron. Podlinkowane strony zostały sprawdzone pod kątem ewentualnych naruszeń prawa w momencie tworzenia linków. W momencie podlinkowywania nie wykryto treści niezgodnych z prawem. Permanentna kontrola treści podlinkowanych stron, bez konkretnych powodów w aspekcie naruszenia prawa, nie jest jednak konieczna. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa natychmiast usuniemy tego rodzaju link.

Prawo autorskie

Treści i dzieła udostępnione w naszej ofercie online podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu. Powielanie, przetwarzanie, dystrybucjai jakiekolwiek wykorzystywanie, wykraczające poza granice prawa autorskiego, wymaga pisemnej zgody danego autora lub twórcy. Pobieranie i kopiowanie tych treści jest dozwolone wyłącznie do prywatnego, niekomercyjnego użytku. Jeśli treści w naszej ofercie online nie zostały stworzone przez nas, należy przestrzegać praw autorskich podmiotów trzecich. W szczególności treści podmiotów trzecich są jako takie oznaczone. Jeśli mimo tego, zauważą Państwo naruszenie praw autorskich, prosimy o odpowiednią informację. W przypadku ujawnienia faktu naruszenia prawa treści takie zostaną przez nas niezwłocznie usunięte.