Poradnik

O tym powinieneś wiedzieć, zakładając i prowadząc firmę w Niemczech

Zakładając i prowadząc GmbH w Niemczech, należy zgłosić się do kilku urzędów, a obowiązkowe członkostwo w takich instytucjach jak Handwerkskammer lub IHK (w zależności od branży) może okazać się dla nas sporą nowością. Nie daj się zaskoczyć! Poznaj najważniejsze instytucje, z którymi będziesz mieć do czynienia podczas ekspansji i funkcjonowania na niemieckim rynku.

Notariat i Rejestr Handlowy (niem. Handelsregister)

Zakładając spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w pierwszej kolejności musisz zgłosić się do notariatu. Notariusz m.in. sporządza umowę spółki i wysyła wniosek rejestracyjny do Sądu Rejestrowego. W przypadku GmbH wpis do rejestru handlowego jest obowiązkowy — po udanym wpisie założyciele otrzymują wyciąg z rejestru handlowego (niem. HRB-Auszug).

Bank

Na etapie zakładania spółki pamiętaj o założeniu rachunku firmowego. Kapitał zakładowy spółki musi zostać wpłacony na konto firmowe przed wpisem do rejestru handlowego.

Urząd skarbowy (niem. Finanzamt)

Rejestracja podatkowa w urzędzie skarbowym jest obowiązkowa, po udanej rejestracji urząd skarbowy nadaje numer podatkowy, który potrzebny jest m.in. do wypisywania faktur.

Biuro księgowo-podatkowe

Ważne jest znalezienie odpowiedniego partnera w celu prowadzenia księgowości Twojej GmbH. Szczególnie w przypadku większych firm doradca podatkowy jest znacznym odciążeniem m.in. przy prowadzeniu bieżącej księgowości, składaniu deklaracji podatkowych i rocznych sprawozdań finansowych.

Ubezpieczalnia

W zależności od prowadzonej działalności istnieją obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia firmowe, które w dużej mierze pozwalają na ograniczenie ryzyka (np. OC dla firm). Chętnie doradzimy w wyborze odpowiedniego ubezpieczenia.

W przypadku działalności rzemieślniczej

Izba Rzemieślnicza (niem. Handwerkskammer, skrót HWK)

Członkostwo w Izbie Rzemieślniczej jest z reguły obowiązkowe i odpłatne dla rzemieślników w Niemczech, a przynależność pod daną Izbę jest zależne od lokalizacji/siedziby firmy.

Zawody w sektorze rzemieślniczym dzielą się na trzy grupy:

  • Rzemiosło właściwe — wykaz zawodów, które mogą być wykonywane jako zawody rzemieślnicze podlegające licencjonowaniu.
  • Rzemiosła, które nie podlegają obowiązkowemu licencjonowaniu i nie wymagają świadectwa mistrzowskiego.
  • Zawody rzemieślniczopodobne (bez kwalifikacji).

Tutaj dowiesz się więcej na temat zawodów rzemieślniczych.

W przypadku działalności handlowo-usługowej

Izba Przemysłowo-Handlowa (niem. Industrie- und Handelskammer, skrót IHK)

Izba Przemysłowo-Handlowa jest postrzegana jako reprezentant interesów niemieckiej gospodarki. Członkostwo w IHK jest obowiązkowe dla niemieckich przedsiębiorców z wyjątkiem osób wykonujących wolne zawody, rzemieślników i przedsiębiorców rolnych. W Niemczech istnieje około 80 Izb Przemysłowo-Handlowych, które działają w wyznaczonych okręgach. Przynależność do danej IHK zależna jest od lokalizacji firmy i w zależności od formy prawnej należy uiszczać corocznie składkę członkowską.

W przypadku zatrudnienia

Agencja Pracy (niem. Agentur für Arbeit)

Każdy, kto chce zatrudnić pracowników, potrzebuje numeru firmowego, który jest wydawany przez agencję pracy. Poza tym Agencja Pracy może okazać się pomocna w procesie np. pozyskiwania pracowników, praktykantów itp.

Branżowa Kasa Ubezpieczeń Społecznych (niem. Berufsgenossenschaft)

Wiele przedsiębiorstw zapomina o rejestracji: po założeniu działalności należy jednak poinformować o tym również odpowiednią Branżową Kasę Ubezpieczeń Społecznych (przynależność zależy od rodzaju działalności). Jest to instytucja ubezpieczeniowa od następstw nieszczęśliwych wypadków dla firm i ich pracowników w Niemczech, wspierająca członków w zakresie higieny i bezpieczeństwa pracy oraz w przypadku np. choroby lub wypadku, oraz zapewniająca odpowiednie świadczenia.

Kwestie wymienione powyżej oczywiście nie zostały omówione w sposób wyczerpujący, a jedynie są sygnałem, na co warto zwrócić uwagę, działając na niemieckim rynku.

Zespół Neutron Consulting

Wszystkimi sprawami formalnymi i organizacyjnymi, związanymi z założeniem i prowadzeniem firmy w Niemczech, zajmuje się zespół Neutron Consulting UG (hb).

Zapraszamy do kontaktu:

Treści zamieszczone na stronach www.neutron-consulting.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i zostały przygotowane z największą starannością - jednak za kompletność i aktualność treści nie możemy brać odpowiedzialności.

Poradnik

Firma w Niemczech?

Praktyczne informacje, jak założyć firmę w Niemczech oraz wskazówki, na co należy zwracać uwagę, prowadząc biznes na rynku niemieckim.

Nasz poradnik
Porady dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech