Poradnik

Ile kosztuje założenie firmy w Niemczech? Koszty założenia i prowadzenia spółki GmbH oraz UG w Niemczech

Bardzo często stawianym pytaniem przez polskich przedsiębiorców, planujących otwarcie biznesu w Niemczech, jest pytanie: Ile kosztuje założenie firmy w Niemczech? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, gdyż wpływ na koszt ostateczny ma wiele czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych.

Koszty założenia spółki GmbH (Gesellschaft mit beschränkter Haftung)

Minimalny kapitał wymagany do założenia w Niemczech spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 25.000€, z czego co najmniej połowa tej kwoty musi być wpłacona do momentu wpisania spółki do rejestru.

Proces zakładania spółki GmbH jest procesem kompleksowym i można go podzielić na poszczególne etapy:

 • wewnętrzne ustalenia dotyczące przyszłej spółki: ustalenie podstawowych danych, takich jak nazwa spółki, jej siedziba, przedmiot działalności, wybór prezesa (zarządu), ustalenia dotyczące finansów, zatrudnienia pracowników, umów o pracę itd.
 • sporządzenie umowy spółki w formie wymaganego przepisami aktu notarialnego;
 • otwarcie rachunku bankowego oraz wniesienie kapitału początkowego (jest to możliwe dopiero po spisaniu notarialnym umowy spółki);
 • rejestracja w niemieckim Rejestrze Handlowym (Handelsregister);
 • wpisanie spółki GmbH do Rejestru Handlowego oraz wydanie obwieszczenia o wpisie;
 • zameldowanie działalności gospodarczej w urzędzie ds. gospodarczych (Gewerbeanmeldung);
 • rejestracja w urzędzie skarbowym w celu uzyskania numeru podatkowego NIP oraz rejestracja do europejskiego numeru VAT.

Zakładając spółkę prawną GmbH w Niemczech, należy się liczyć przede wszystkim z poniższymi kosztami [1]:

 • koszt notarialny - wysokość tej opłaty uzależniona jest kilku czynników, m.in. od wysokości kapitału zakładowego oraz ilości wspólników, jak również od oferty notariusza itp. – standardowa kwota przy otwieraniu GmbH, zakładając, że posiada ona minimalny kapitał zakładowy i 1 udziałowca, to ok. 400€ netto. Im większy kapitał zakładowy oraz liczba udziałowców, tym wyższe koszty założenia
 • koszt za wpis do rejestru sądowego (Handelsregister) – ok. 150€
 • opłata za zameldowanie działalności gospodarczej w Urzędzie Miasta – od 15€ do 35€
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powinna być także czynnym podatnikiem VAT - należy ją w związku z tym zarejestrować. Standardowy koszt sporządzenia (przez biuro podatkowe) bilansu otwarcia i rejestracji spółki w US (Finanzamt) w celu nadania numeru NIP oraz europejskiego numeru VAT wynosi ok. 500€ netto

Z założeniem i prowadzeniem firmy w Niemczech wiąże się również konieczność posiadania rachunku bankowego, adresu pod siedzibę spółki, musi być prowadzona księgowość oraz płacone podatki:

 • adres pod siedzibę spółki: jeśli korzystanie z faktycznego biura na co dzień nie jest konieczne, warto wówczas skorzystać z ofert tzw. wirtualnego biura wraz z regularną obsługą korespondencji. Ceny dla spółek prawnych wahają się od ok. 100€ do ok. 500€ miesięcznie. Nie zawsze najtańsza oferta będzie tą najlepszą – warto wybrać biuro, które stwarza swoim klientom rzeczywiste miejsce pracy, gdzie zarząd może podejmować decyzje dotyczące spółki, co jest warunkiem do legalnego posiadania NIP i VAT
 • opłata za prowadzenie bieżącej księgowości jest uzależniona od obrotów spółki, w fazie początkowej cena bieżącej księgowości wynosi ok. 250€
 • wymagane jest posiadanie konta bankowego, miesięczny koszt prowadzenia rachunku bankowego zależny jest od oferty banku, np. w Postbank naniższa opłata za prowadzenie rachunku biznesowego (Postbank Business Giro) wynosi 5,90€/miesięcznie

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie Niemiec są zobowiązane do płacenia specjalnego podatku od prowadzenia tejże działalności (niem. Gewerbesteuer – jego wysokość ustalają gminy i waha się pomiędzy 7% a 31,5 %; średni wynosi około 14 %). W przypadku spółek kapitałowych należy odprowadzać podatek kapitałowy od osób prawnych (niem. Körperschaftsteuer – 15%). Poza tym naliczana jest dopłata solidarnościowa w wysokości 5,50%, obliczana na podstawie wysokości podatku dochodowego.

Standardowy czas trwania rejestracji spółki do momentu rzeczywistej możliwości rozpoczęcia działalności jest związany z uzyskaniem numeru NIP i waha się pomiędzy jednym a trzema miesiącami, czasem nawet dłużej.

Koszty założenia spółki UG Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt) - tzw. Mini – GmbH lub 1 – Euro – GmbH

Zakładanie spółki UG przebiega praktycznie na tych samych zasadach, co spółki GmbH, jednak zasadniczą różnicą jest wysokość wymaganego kapitału zakładowego – w przypadku spółki UG wystarczy tylko 1€. Innym korzystnym aspektem takiego rozwiązania jest możliwość zredukowania kosztów notarialnych, jeżeli przyszły członek zarządu i jednocześnie wspólnik zdecyduje się na standardową wersję aktu założycielskiego (opłata notarialna od ok. 200€ netto).

[1] Podane ceny są wyłącznie cenami orientacyjnymi na rok 2018 dla miasta Berlin oraz dla branż, w których nie są wymagane dodatkowe zezwolenia. Koszty mogą się różnić w zależności od specyfiki działalności, miasta, oferty notariusza itp.

Zespół Neutron Consulting

Wszystkimi sprawami formalnymi i organizacyjnymi, związanymi z założeniem i prowadzeniem firmy w Niemczech, zajmuje się zespół Neutron Consulting UG (hb).

Zapraszamy do kontaktu:

Treści zamieszczone na stronach www.neutron-consulting.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i zostały przygotowane z największą starannością - jednak za kompletność i aktualność treści nie możemy brać odpowiedzialności.

Poradnik

Firma w Niemczech?

Praktyczne informacje, jak założyć firmę w Niemczech oraz wskazówki, na co należy zwracać uwagę, prowadząc biznes na rynku niemieckim.

Nasz poradnik
Porady dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech