Poradnik

Wystawianie rachunku w Niemczech

O tym musisz wiedzieć, wystawiając fakturę w Niemczech: wymogi związane z prawidłowym fakturowaniem.

Prowadząc firmę w Niemczech, warto znać przepisy związane z prawidłowym wystawianiem faktur. §14 niemieckiej ustawy o podatku VAT (niem. Umsatzsteuergesetz – skrót UStG) reguluje szczegółowo informacje, które należy podać w ramach fakturowania. Poniższe informacje muszą zostać zawarte w niemieckiej fakturze:

  • Pełna nazwa i adres zarówno nadawcy jak i odbiorcy faktury.
  • Numer podatkowy lub numer identyfikacyjny VAT strony wystawiającej fakturę.
  • Data wystawienia faktury.
  • Numer faktury (kolejny w sekcji).
  • Ilość i rodzaj dostarczonych towarów lub zakres i rodzaj świadczonej usługi wraz z datą dostawy/okresem, w którym usługa była świadczona.
  • Wszelkie ewentualne udzielone skonta lub rabaty.
  • Kwota netto za towary lub usługi.
  • Obowiązująca stawka podatkowa i wynikająca z niej kwota VAT.

Ponadto w szczególnych przypadkach wymagane są następujące dodatkowe informacje:

  • Numer identyfikacyjny VAT usługodawcy i usługobiorcy w przypadku wykonania usługi w innym państwie członkowskim UE oraz wykonania transakcji lub dostawy wewnątrzwspólnotowej.
  • Wskazanie, że dostawa podlega zwolnieniu od podatku/odwrotnemu obciążeniu w przypadku zwolnienia od podatku lub jeżeli obowiązek podatkowy ciąży na odbiorcy dostawy.

Pomocne może okazać się także wskazanie na fakturze numeru zamówienia wraz z datą oraz określenie terminu płatności. Firmy, które są wpisane do niemieckiego rejestru handlowego, według prawa handlowego muszą także na rachunku umieścić swój numer KRS. Mimo, że nie jest to obowiązkowe, warto umieścić dodatkowe informacje na fakturze, takie jak dane kontaktowe firmy (numer telefonu i adres e-mail) oraz dane bankowe, aby klient miał jasność, na jakie konto dokonać płatności.

Właściwe zarządzanie należnościami jest również bardzo istotną kwestią, dlatego warto zapoznać się z takimi narzędziami rynkowymi, jak faktoring - więcej na ten temat dowiesz się tu: Jak zabezpieczyć interesy swojej firmy oraz zadbać o jej płynność finansową?

Zespół Neutron Consulting

Wszystkimi sprawami formalnymi i organizacyjnymi, związanymi z założeniem i prowadzeniem firmy w Niemczech, zajmuje się zespół Neutron Consulting UG (hb).

Zapraszamy do kontaktu:

Treści zamieszczone na stronach www.neutron-consulting.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i zostały przygotowane z największą starannością - jednak za kompletność i aktualność treści nie możemy brać odpowiedzialności.

Poradnik

Firma w Niemczech?

Praktyczne informacje, jak założyć firmę w Niemczech oraz wskazówki, na co należy zwracać uwagę, prowadząc biznes na rynku niemieckim.

Nasz poradnik
Porady dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech