Poradnik

Jak zabezpieczyć interesy swojej firmy oraz zadbać o jej płynność finansową?

Ubezpieczenia dla firm, prywatne i zakładowe ubezpieczenia emerytalne oraz profesjonalne zarządzanie należnościami na niemieckim rynku.

Prowadzisz firmę w Niemczech? Warto zabezpieczyć interesy swoje, swoich pracowników i firmy. Poniższe zagadnienia nie powinny Ci być obce! Ubezpieczenie firmowe od odpowiedzialności cywilnej, ubezpieczenie kadry zarządzającej (D&O), ubezpieczenie firmowe od sporów prawnych, prywatne i zakładowe ubezpieczenia emerytalne oraz faktoring w Niemczech.

Dzięki naszemu wsparciu możesz szybko i skutecznie założyć firmę w Niemczech, natomiast jej dalsze odpowiednie prosperowanie leży głównie w Twoich rękach. Warto wiedzieć, jakie opcje i narzędzia mamy do dyspozycji, aby w optymalny sposób zabezpieczyć interesy swojej firmy oraz zadbać o jej płynność finansową. W tym artykule chcielibyśmy przedstawić kilka ciekawych możliwości, m.in. ubezpieczenie firmowe od odpowiedzialności cywilnej (niem. Betriebshaftpflichtversicherung), ubezpieczenie kadry zarządzającej (D&O), ubezpieczenie firmowe od sporów prawnych (niem. Rechtschutzversicherung), jak również narzędzia służące optymalizacji płynności finansowej firmy na niemieckim rynku (przede wszystkim właściwe zarządzanie należnościami dzięki możliwościom, jakie daje faktoring). Należy też pamiętać o interesach kierowników i pracowników firmy - tutaj ciekawą opcją może okazać się prywatna renta oraz zakładowe świadczenia emerytalne (niem. betriebliche Altervorsorge). Na pewno warto zapoznać się dokładniej z tą tematyką i wybrać dla siebie najkorzystniejsze opcje, przy czym chętnie doradzimy. Poniżej przedstawiamy najważniejsze informacje dotyczące powyższych zagadnień.

Ubezpieczenia dla firm w Niemczech – które ubezpieczenie warto wybrać i dlaczego?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej obejmuje szkody w kontekście zawodowym, które zostały spowodowane wobec osoby trzeciej lub jej mienia. Poza szkodami personalnymi i majątkowymi, ubezpieczeniem objęte mogą zostać "następcze" straty finansowe (np. utrata zarobków przez osobę poszkodowaną). Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest obowiązkowe tylko w niektórych zawodach/branżach (np. ochroniarstwo, służba porządkowa, operatorzy strzelnic i klubów strzeleckich, operatorzy portów lotniczych świadczący usługi obsługi naziemnej). Istnieją inne obszary działalności, dla których ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nie jest obowiązkowe, ale zdecydowanie jest zalecane. Przede wszystkim trzeba zadać sobie pytanie, czy i jak duże w danej branży istnieje ryzyko, że osoba trzecia lub cudze mienie zostaną uszkodzone? Niejednokrotnie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej dla firm w Niemczech może okazać się bardzo korzystne, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że odszkodowania z tytułu np. obrażeń ciała mogą sięgać nawet milionów euro.

Ubezpieczenie D&O chroni organy zarządzające i nadzorcze przed skutkami błędów zawodowych, za które odpowiadałyby swoim prywatnym majątkiem. Co do zasady spółka zawiera ubezpieczenie dla swoich organów zarządzających i nadzorczych, ewentualnie menedżerowie mogą również sami wykupić to ubezpieczenie. D&O obejmuje szkody na rzecz własnej firmy oraz osób trzecich. Ubezpieczenie D&O jest przydatne nie tylko dla dużych firm, chroni również kadrę zarządzającą w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Ubezpieczenie firmowe od sporów prawnych (niem. Rechtschutzversicherung): ochrona prawna firmy jest jednym z ważniejszych ubezpieczeń firmowych, ponieważ dla firm i osób prowadzących działalność gospodarczą spór prawny może być bardzo kosztowny, a w najgorszym przypadku zagrażać nawet egzystencji firmy. Korporacyjna ochrona prawna pokrywa koszty poniesione w sporze prawnym, np. honoraria prawników, koszty sądowe itp. Niezależni prawnicy i mediatorzy również doradzają i wspierają w celu znalezienia najlepszego rozwiązania w sporze prawnym.

Dodatkowe świadczenia dla prezesów i pracowników na rynku niemieckim: prywatne i zakładowe świadczenia emerytalne.

Generalnie niemiecki system emerytalny można podzielić na trzy podstawowe grupy:

  • Ustawowe ubezpieczenie emerytalne (niem. gesetzliche Altersvorsorge)
  • Pracownicze programy emerytalne (niem. betriebliche Altersvorsorge)
  • Prywatne ubezpieczenie emerytalne (niem. private Altersvorsorge)

Ustawowe ubezpieczenie emerytalne w Niemczech oparte jest na tzw. niespisanej umowie między generacjami. Aby uzyskać prawo do niemieckiej emerytury, trzeba spełnić kilka warunków, m.in. pracować w Niemczech przez co najmniej 12 miesięcy oraz opłacać składki emerytalne przez tzw. okres wyczekiwania, który w przypadku standardowej emerytury wynosi minimum 5 lat. Poza pewnymi wyjątkami od 2031 roku wiek emerytalny w Niemczech będzie wynosił 67 lat. W Niemczech nie istnieje coś takiego, jak minimalna emerytura (wysokość emerytury jest uzależniona od wysokości odprowadzanych składek emerytalnych/wysokości zarobków), aczkolwiek dość niedawno została wprowadzona emerytura podstawowa (niem. Grundrente) - świadczenie będące wsparciem dla osób o najniższych dochodach. Wszystkie aktualne informacje dotyczące ustawowej emerytury uzyskamy w Deutsche Rentenversicherung Bund.

Obok ustawowego systemu istnieją także wspierane przez rząd (m.in. poprzez korzyści podatkowe) opcje prywatnego ubezpieczenia emerytalnego, które umożliwiają wypełnienie luki finansowej w wieku emerytalnym. Pracownicy mają możliwość przystąpienia do zakładowego systemu emerytalnego (niem. betriebliche Altersvorsorge) w porozumieniu z pracodawcą lub do prywatnej renty Riester-Rente, która jest dofinansowywana przez rząd niemiecki. Dla osób prowadzących działalność gospodarczą interesującą opcją może być wspierane przez państwo prywatne ubezpieczenie emerytalne Rürup-Rente (nazywana też Basisrente) – tu dotacje rządowe mają postać ulg podatkowych, a część składek ubezpieczeniowych można odliczyć od podatku.

Jak zadbać o płynność finansową swojej niemieckiej firmy?

Przed podjęciem współpracy z nową firmą, warto sprawdzić jej wiarygodność oraz wypłacalność. Warto pamiętać o tym, że również prawidłowe wystawianie faktur oraz zarządzanie należnościami to podstawowe elementy dobrze prosperującej firmy. Więcej informacji, jak powinna wyglądać prawidłowa niemiecka faktura, znajduje się tu: . Jeśli nie otrzymaliśmy płatności na czas, należy niezwłocznie wysłać przypomnienie o zaległej płatności. Pierwsze upomnienie (niem. Mahnung) piszemy w sposób przyjazny, ale konkretny – powinniśmy w nim wyznaczyć nowy termin płatności i go oczywiście kontrolować. W przypadku niedotrzymania także tego terminu przez klienta wysyłamy ponownie upomnienie, a w razie potrzeby warto zapowiedzieć kolejne kroki wobec nierzetelnego płatnika, np. zlecenie windykacyjne.

Oczywiście cały ten proces (wystawianie faktur, wysyłanie i monitorowanie ich oraz ewentualne upomnienia i windykacje) kosztuje nas czas i pieniądze. Na rynku niemieckim istnieją narzędzia i usługi rynkowe, które znacznie odciążają przedsiębiorców w tym procesie. Tzw. faktoring, w uproszczeniu zakup wierzytelności, jest jedną z takich opcji i przynosi natychmiastową płynność finansową. W sporym uproszczeniu faktorant przekazuje na rzecz faktora fakturę sprzedażową, z kolei faktor jest zobowiązany do wypłaty na rzecz faktoranta określonej kwoty, za co otrzymuje prowizje. Koszt faktoringu jest różny, w zależności od kwoty wierzytelności, jak i okresu, w jakim spłata powinna zostać dokonana. Poza faktoringiem na rynku niemieckim istnieją także inne narzędzia służące profesjonalnemu zarządzaniu należnościami – np. wyspecjalizowane firmy, które odpłatnie przejmują pełen proces rozliczeniowy, w tym m.in. ocenę kredytową klientów, wysyłkę faktur, kontrolę płatności przychodzących i w razie potrzeby obsługę windykacyjną. Dzięki takim usługom zapewniają Państwo lepszą płynność finansową oraz zyskują więcej czasu dla siebie i swojej firmy.

Zespół Neutron Consulting

Wszystkimi sprawami formalnymi i organizacyjnymi, związanymi z założeniem i prowadzeniem firmy w Niemczech, zajmuje się zespół Neutron Consulting UG (hb).

Zapraszamy do kontaktu:

Treści zamieszczone na stronach www.neutron-consulting.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i zostały przygotowane z największą starannością - jednak za kompletność i aktualność treści nie możemy brać odpowiedzialności.

Poradnik

Firma w Niemczech?

Praktyczne informacje, jak założyć firmę w Niemczech oraz wskazówki, na co należy zwracać uwagę, prowadząc biznes na rynku niemieckim.

Nasz poradnik
Porady dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech