Poradnik

Ile kosztuje prowadzenie firmy w Niemczech?

Koszty pracodawcy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w Niemczech.

Koszty płac ponoszone przez pracodawcę za pracownika są znacznie wyższe niż rzeczywiste zarobki pracownika. Ale jak dokładnie obliczyć koszty pracodawcy?

Do głównych kosztów pracodawcy związanych z zatrudnieniem pracownika należy wynagrodzenie brutto plus koszty pracodawcy na ubezpieczenie społeczne, zależne od wynagrodzenia brutto i opłacane po połowie przez pracownika i przez pracodawcę (poza Saksonią). Do tych składek zalicza się: ubezpieczenie emerytalne - 9,30%, na wypadek bezrobocia - 1,50%, zdrowotne - 7,30%, pielęgnacyjne - 1,275% (istnieją tu jednak pewne wyjątki - w Saksonii pracownik płaci wiekszą część niż pracodawca). Składki na wynagrodzenie za czas niezdolności pracownika do pracy, ustawową ochronę (socjalną) pracującej kobiety w ciąży i po połogu oraz na wynagrodzenie związane z niewypłacalnością (niem. Umlage U1, U2, U3) – obliczane są zgodnie ze stawką, która obowiązuje w ubezpieczalni, pod którą podlega dany pracownik i wnoszone są tylko przez pracodawcę. Kasa wypadkowa - składkę na zrzeszenie zawodowe płaci również wyłącznie pracodawca (wysokość stawki jest zależna od branży, np. w branży budowlanej obowiązują znacznie wyższe stawki niż np. w przypadku prac biurowych). Do tego mogą dochodzić dalsze ewentualne koszty, takie jak dodatek urlopowy/ gratyfikacja bożonarodzeniowa, premie, kursy, szkolenia, dokształcanie pracownika czy koszty reprezentacyjne, ponoszone we własnym zakresie pracodawcy.

Poniżej przedstawiamy Państwu, uwzględniając koszty pracodawcy i pracownika, przykładowe miesięczne obliczenie płac dla pracownika dla miasta Bremen: wiek 25 lat, ubezpieczony ustawowo, bezdzietny, niepodlegający podatkowi kościelnemu i rozliczany w klasie podatkowej I przy zarobku miesięcznym brutto 2000,00€ . Należy pamiętać, że w Niemczech obowiązuje obecnie (2018 r.) stawka minimalna 8,84€/h brutto. W niektórych branżach ta stawka jest wyższa, np. w branży budowlanej wzrosła na 15,20€/h (Berlin: 15,05€/h) [1].

Wynagrodzenie pracownika brutto2.000,00 €
Wynagrodzenie pracownika netto1.406,71 €
Podatki (obciążenie pracownika)
Dodatek solidarnościowy (niem. Solidaritätszuschlag)10,46 €
Podatek kościelny (niem. Kirchensteuer)0,00 €
Podatek od wynagrodzenia (niem. Lohnsteuer)190,33 €
Suma200,79 €
Składki na ubezpieczenie społeczne (obciążenie pracownika)
Ubezpieczenie emerytalne (niem. Rentenversicherung) - 9,30%186,00 €
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia (niem. Arbeitslosenversicherung) - 1,50%30,00 €
Ubezpieczenie zdrowotne (niem. Krankenversicherung) - 7,30%146,00 €
Ubezpieczenie pielęgnacyjne (niem. Pflegeversicherung) - 1,275%, przy czym w Saksonii obowiązuje 1,775%25,50 €
Dopłata od osób bezdzietnych powyżej 23r. (niem. Kinderlosenzuschlag) - 0,25%5,00 €
SUMA392,50 €
Składki na ubezpieczenie społeczne (obciążenie pracodawcy)
Ubezpieczenie emerytalne (niem. Rentenversicherung) - 9,30%186,00 €
Ubezpieczenie na wypadek bezrobocia (niem. Arbeitslosenversicherung) - 1,50%30,00 €
Ubezpieczenie zdrowotne (niem. Krankenversicherung) - 7,30%146,00 €
Ubezpieczenie pielęgnacyjne (niem. Pflegeversicherung) - 1,275%, przy czym w Saksonii obowiązuje 0,775%25,50 €
SUMA387,50 €
Dodatkowo pracodawca opłaca składki na na zrzeszenie zawodowe, składki na U1, U2, U3 ( w zależności od ubezpieczyciela), ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, ewentualnie inne dodatkowe koszty(indywidualnie)
Min. koszt pracodawcy2.387,50 €

Podatki w Niemczech

Zysk uzyskany przez spółki osobowe oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych (niem. Einkommensteuer), natomiast w przypadku spółek kapitałowych – podatkiem dochodowym od osób prawnych (niem. Körperschaftsteuer).

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest naliczany progresywnie, w zależności od wysokości dochodu i waha się pomiędzy 14% a 45%, natomiast stawka podatku od osób prawnych wynosi 15% (również naliczana na podstawie osiągniętych dochodów w danym roku podatkowym).

Poza tym naliczana jest dopłata solidarnościowa w wysokości 5,50% (niem. Solidaritätszuschlag), obliczana na podstawie wysokości podatku dochodowego.

Poza osobami wykonującymi wolne zawody, wszystkie podmioty prowadzące własną działalność gospodarczą w Niemczech muszą odprowadzać podatek od prowadzenia działalności gospodarczej (niem. Gewerbesteuer) – jego wysokość ustalają gminy i waha się pomiędzy 7% a 31,5 %; średni wynosi około 14 %.

Obligatoryjnym podatkiem jest podatek kościelny (niem. Kirchensteuer), przewidziany wyłącznie dla osób, które zadeklarowały przynależność do kościoła.

Podatek od towarów i usług VAT (niem.Vor- und Umsatzsteuer) wynosi, poza małymi wyjątkami, 19 % (stawka podstawowa) lub 7% (stawka obniżona).

Podstawową kwotą wolną od podatku (niem. Grundfreibetrag) na rok 2018 to 9.000,00€ dla singli i 18.000,00€ dla małżeństw.

W zakresie podatku od prowadzenia działalności gospodarczej istnieje ulga podatkowa (niem. Gewerbesteuerfreibetrag) w wysokości 24.500,00€ dla spółek osobowych i jednoosobowych.

[1] Podane ceny są wyłącznie cenami orientacyjnymi na rok 2018. Koszty mogą się różnić w zależności od specyfiki działalności, miasta itp.

Urszula Tęcza

Wszystkimi sprawami formalnymi i organizacyjnymi, związanymi z założeniem i prowadzeniem firmy w Niemczech, zajmuje się Neutron Consulting UG (hb).

Treści zamieszczone na stronach www.neutron-consulting.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i zostały przygotowane z największą starannością - jednak za kompletność i aktualność treści nie możemy brać odpowiedzialności.