Poradnik

Zawody prawnie regulowane w Niemczech oraz lista zawodów, do wykonywania których wymagane są zezwolenia lub licencje

Do wykonywania niektórych zawodów w Niemczech wymagane są pozwolenia, licencje, posiadanie tytułu mistrzowskiego, a niektóre podlegają pod listę tzw. zawodów regulowanych – poznaj najważniejsze zawody w Niemczech, które związane są z dodatkowymi wymogami prawnymi.

Zakładając firmę w Niemczech warto wiedzieć, że poza licznymi zawodami rzemieślniczymi, dla których niezbędne jest uznanie kwalifikacji zawodowych, istnieje wiele innych profesji, które muszą spełnić pewne wymagania, takie jak w przypadku działalności licencjonowanej oraz w przypadku zawodów regulowanych (gdzie wymagane jest uznanie kwalifikacji zawodowych, np. dla architektów, doradców podatkowych, prawników itd.).

Poniżej znajduje się przegląd najważniejszych profesji, dla których wymagane są zezwolenia w Niemczech lub które związane są z dodatkowymi wymogami/ograniczeniami (lista ta nie jest kompletna, została przygotowana na podstawie informacji opublikowanych przez IHK Berlin i dotyczy głównie miasta Berlin) wraz ze wskazaniem organu odpowiedzialnego.

Opieka nad osobami starszymi (niem. Altenpfleger)

 • Podlega autoryzacji zgodnie z § 1 Pflegeberufegesetz (PflBG);
 • Organ odpowiedzialny: Landesamt für Gesundheit und Soziales.

Usługi zwalczania szkodników (niem. Schädlingsbekämpfung)

 • Niezbędne zgłoszenie do Państwowego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Pracy, Ochrony Zdrowia i Bezpieczeństwa Technicznego (Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und technische Sicherheit).

Działalność aptekarska (niem. Apotheke)

 • Wymagane uzyskanie zezwolenia zgodnie z § 1 Apothekengesetz;
 • Organ odpowiedzialny: Landesamt für Gesundheit und Soziales.

Usługi taksówkarskie (niem. Taxenverkehr)

 • Wymagane uzyskanie zezwolenia zgodnie z Personenbeförderungsgesetz und Berufszugangsverordnung für den Straßenpersonenverkehr.

Agencja pracy tymczasowej (niem. Arbeitnehmerüberlassung) (udostępnianie własnych pracowników osobom trzecim w celach zarobkowych)

 • Wymagane zezwolenie zgodnie z § 1 Abs. 1 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG);
 • Organ odpowiedzialny: Bundesagentur für Arbeit.

Pośrednictwo pracy, prywatne (niem. private Arbeitsvermittlung, § 296 SGB III))

 • Od 27 marca 2002 r. prywatne służby zatrudnienia nie podlegają już obowiązkowi uzyskania zezwolenia.

Produkcja produktów leczniczych/leków (niem. Arzneimittelherstellung)

 • Wymagane zezwolenie zgodnie z § 13 Arzneimittelgesetz;
 • Organ odpowiedzialny: Landesamt für Gesundheit und Soziales.

Prowadzenie aukcji zgodnie z § 34 b ust. 1 i ust. 5 GewO (niem. Auktionator)

 • Wymagane zezwolenie zgodnie z §34b Abs. 1 und Abs. 5 GewO;
 • Organ odpowiedzialny: Gewerbeamt; przy zamówieniach publicznych: Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe;
 • Aukcje internetowe (niem. Internetauktionen)
 • W przypadku braku licytacji w rozumieniu § 34 b GewO nie obowiązuje rozporządzenie o prowadzeniu licytacji.

Instalowanie automatów do sprzedaży / do gier hazardowych (niem. Automatenaufstellung) (komercyjne ustawianie i obsługa automatów do gier z możliwością wygranej)

 • Wymagane uzyskanie zezwolenia zgodnie z § 33 c GewO;
 • Organ odpowiedzialny: Gewerbeamt.

Nadzór budowlany (niem. Baubetreuung) (wykonywanie projektów budowlanych w imieniu i na rachunek osoby trzeciej)

 • Wymagane zezwolenie zgodnie z z § 34 c ust. 1 nr 3b GewO;
 • Organ odpowiedzialny: Gewerbeamt.

Generalny wykonawca budowy (niem. Bauherr)

 • Wymagane uzyskanie zezwolenia zgodnie z § 34 c Abs. 1 Nr. 3a GewO;
 • Organ odpowiedzialny: Gewerbeamt.

Działalność związana z zakwaterowaniem (niem. Beherbergungsbetrieb)

Od 1 lipca 2005 r. nie podlega już ustawie o gastronomii (niem. Gaststättengesetz), natomiast istnieje obowiązek zgłoszenia w Gewerbeamt.

Pracownik ochrony (niem. Bewachungsgewerbe)

 • Wymagane uzyskanie zezwolenia zgodnie z § 34 a GewO;
 • Organ odpowiedzialny: Gewerbeamt.

Pośrednictwo kredytowe (niem. Darlehensvermittlung)

 • Wymagane uzyskanie zezwolenia zgodnie z § 34 c GewO;
 • Organ odpowiedzialny: Gewerbeamt.

Agencja detektywistyczna / detektyw (niem. Detektei / Detektiv)

Agencje detektywistyczne podlegają z reguły tylko nadzorowi zgodnie z § 38 ust. 1 nr 2 GewO.

Usługi finansowe (niem. Finanzdienstleistungen)

(m.in. pośrednictwo i doradztwo inwestycyjne, obsługa wielostronnego systemu handlowego, zarządzanie portfelem finansowym, faktoring, leasing finansowy, zarządzanie inwestycjami itp.)

 • Podlega koncesjonowaniu zgodnie z §§ 1, 32 KWG;
 • Organ odpowiedzialny: Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht.

Zarządzanie nieruchomościami i wspólnotami mieszkalnymi (niem. Wohnimmobilienverwalter, WEG-Verwalter)

 • Wymagane uzyskanie zezwolenia zgodnie z § 34 c Abs. 1 S. 1 Nr. 4 GewO;
 • Organ odpowiedzialny: Gewerbeamt.

Finansowe pośrednictwo inwestycyjne wg § 34 f GewO (niem. Finanzanlagenvermittlung)

 • Wymagane uzyskanie zezwolenia zgodnie z § 34 f GewO;
 • Organ odpowiedzialny: Gewerbeamt.

Obiekty gastronomiczne serwujące alkohol (niem. Gaststätte mit Alkoholausschank)

 • Wymagane uzyskanie zezwolenia zgodnie z § 2 Abs. 1 GastG;
 • Organ odpowiedzialny: Gewerbeamt.

Handel towarami używanymi (niem. Gebrauchtwarenhandel)

Działalność ta generalnie nie wymaga zezwoleń, jedynie stosowany jest nadzór w przypadku handlu wysokiej jakości dobrami, takimi jak elektronika użytkowa, pojazdy mechaniczne, rowery, metale szlachetne jak również towary wykonane z metali szlachetnych i stopów zawierających np. metale szlachetne, kamienie szlachetne, perły, biżuteria (§ 38 GewO).

Handel hurtowy produktami leczniczymi (niem. Großhandel mit Arzneimitteln)

 • Wymagane uzyskanie zezwolenia zgodnie z § 52 a AMG;
 • Organ odpowiedzialny: Landesamt für Gesundheit und Soziales.

Pośrednik w obrocie nieruchomościami (niem. Grundstücksmakler)

 • Wymagane uzyskanie zezwolenia zgodnie z § 34 c Abs. 1 Nr. 1 GewO;
 • Organ odpowiedzialny: Gewerbeamt.

Transport drogowy dóbr (niem. Güterkraftverkehr)

(zarobkowy przewóz towarów pojazdami silnikowymi, których dopuszczalna masa całkowita, łącznie z przyczepami, przekracza 3,5 tony)

 • Wymagane uzyskanie zezwolenia zgodnie z § 3 GüKG;
 • Organ odpowiedzialny: Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten.

Pośrednik w udzielaniu kredytów w obrocie nieruchomościami (niem. Immobiliardarlehensvermittler)

 • Wymagane uzyskanie zezwolenia zgodnie z § 34 i GewO;
 • Organ odpowiedzialny: Gewerbeamt.

Makler nieruchomości (niem. Immobilienmakler)

 • Zobacz punkt 23.

Biuro windykacyjne (niem. Inkassobüro)

 • Wymagane uzyskanie zezwolenia zgodnie z § 2 Abs. 2 S. 1 RDG;
 • Organ odpowiedzialny: Kammergericht Berlin.

Transport ambulansowy (niem. Krankentransport mit Krankenkraftwagen)

 • Wymagane uzyskanie zezwolenia zgodnie z Gesetz über den Rettungsdienst Berlin/Berufszugangsverordnung für den Straßenpersonenverkehr (PBZugV);
 • Organ odpowiedzialny: Landesamt für Bürger- und Ordnungsangelegenheiten.

Organizacja specjalnych targów, jarmarków i festiwali (niem. Märkte, Messen, Ausstellungen, Groß- Wochen-, Jahr- und Spezialmärkte, §§ 64 ff. GewO)

 • Konieczne jest tutaj ustalenie w lokalnym urzędzie, czy wymagane jest zezwolenie;
 • Organ odpowiedzialny: Gewerbeamt.

Działalność związana z wynajmem samochodów (niem. Mietwagenverkehr § 47 PBefG)

 • Wymagane uzyskanie zezwolenia zgodnie z Personenbeförderungsgesetz/Berufszugangsverordnung für den Straßenpersonenverkehr;
 • Organ odpowiedzialny: Landesamt für Bürger und Ordnungsangelegenheiten

Transport autobusowy i autokarowy (niem. Omnibusverkehr)

 • Wymagane uzyskanie zezwolenia zgodnie z Personenbeförderungsgesetz/Berufszugangsverordnung für den Straßenpersonenverkehr;
 • Organ odpowiedzialny: Landesamt für Bürger und Ordnungsangelegenheiten.

Lombard (niem. Pfandleiher)

 • Wymagane uzyskanie zezwolenia zgodnie z § 34 GewO;
 • Organ odpowiedzialny: Gewerbeamt.

Podolog/lekarz chiropodysta (niem. Podologe/medizinischer Fußpfleger)

 • Wymagane uzyskanie zezwolenia zgodnie § 1 PodG;
 • Organ odpowiedzialny: Landesamt für Gesundheit und Soziales.

Usługi prawne (niem. Rechtsdienstleistungen)

(wykonywanie tych czynności jest zastrzeżone dla grup zawodowych wymienionych w RDG)

 • Organ odpowiedzialny: Kammergericht Berlin.

Biuro podróży (niem. Reisebüro)

 • Działalność wymagająca nadzoru zgodnie z § 38 GewO.

Prowadzenie mobilnej działalności gospodarczej (niem. Reisegewerbe)

 • Wymagane uzyskanie zezwolenia zgodnie § 55 Abs. 2 GewO;
 • Organ odpowiedzialny: Gewerbeamt.

Doradca emerytalny (niem. Rentenberater)

 • Wymagane uzyskanie zezwolenia zgodnie § 10 Abs. 1 Nr. 2 RDG;
 • Organ odpowiedzialny: Landessozialgericht Berlin-Brandenburg.

Należy także mieć na uwadze, że istnieje dość obszerna lista zawodów regulowanych/reglamentowanych w Niemczech - wykaz takich zawodów możemy znaleźć np. na stronie niemieckiej Agencji Pracy.

Urszula Tęcza

Wszystkimi sprawami formalnymi i organizacyjnymi, związanymi z założeniem i prowadzeniem firmy w Niemczech, zajmuje się Neutron Consulting UG (hb).

Treści zamieszczone na stronach www.neutron-consulting.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i zostały przygotowane z największą starannością - jednak za kompletność i aktualność treści nie możemy brać odpowiedzialności.