Poradnik

Strona internetowa w Niemczech

Strona internetowa jest jednym z kluczowych elementów dobrze prosperującej firmy i pozwala zaprezentować siebie, swoje usługi czy produkty dużej liczbie odbiorców.

Zakładając stronę internetową na niemieckim rynku, należy pamiętać o pewnych wymogach, które są z tym związane. Wielu przedsiębiorców, wkraczających z prezencją online na niemiecki rynek, nie jest świadomych tych obowiązków, a pominięcie ich może skutkować nawet konsekwencjami prawnymi.

W praktyce do najczęściej spotykanych naruszeń w zakresie prowadzenia biznesowych stron internetowych należą:

  • Brak "Impressum" bądź nieprawidłowe lub niepełne informacje w "Impressum"
  • Nieprzestrzeganie zasad związanych z ochroną danych osobowych i polityką cookies
  • Nieprzestrzeganie praw autorskich

Poniżej przybliżymy najważniejsze zagadnienia i obowiązki związane z prowadzeniem strony internetowej na rynku niemieckim.

Impressum

Każdy, kto prezentuje się w internecie w sposób biznesowy za pośrednictwem strony internetowej i tym samym oferuje tzw. teleusługi, musi podać określone informacje w "Impressum", m.in.:

Nazwę i adres usługodawcy
Na stronie internetowej musi być podana nazwa i adres usługodawcy (w przypadku spółek posiadających zdolność prawną należy również podać formę prawną oraz siedzibę).
Dane upoważnionego przedstawiciela
W przypadku osoby prawnej lub spółki osobowej należy również podać dane upoważnionego przedstawiciela (w przypadku spółki kapitałowej jest to np. dyrektor zarządzający).
Informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny i bezpośrednią komunikację
Dane te muszą zawierać adres e-mail oraz dodatkowo inny sposób szybkiego kontaktu (numer telefonu, ewentualnie fax)
Dane rejestrowe
Jeżeli usługodawca jest wpisany do rejestru handlowego, należy odnotować numer rejestru, a także nazwę właściwego rejestru. Natomiast od 2007 r. wymagane są również informacje o rozwiązaniu lub likwidacji spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki komandytowej.
Zawody regulowane
W przypadku wykonywania zawodów regulowanych (zwłaszcza w przypadku wolnych zawodów, takich jak lekarze, prawnicy, doradcy podatkowi, architekci) należy podać m.in. izbę, której są członkami oraz prawny tytuł zawodowy. W przypadku działalności, dla której wymagane jest zezwolenie, należy wymienić właściwy organ nadzoru (dotyczy to głównie firm ubezpieczeniowych, restauracji, banków i innych podmiotów świadczących usługi finansowe, ochroniarskie itp.).
Europejski numer identyfikacji podatkowej
Należy wskazać europejski numer NIP, jeśli przedsiębiorstwo go posiada (z reguły są to firmy podlegające podatkowi obrotowemu, które wykonują obrót unijny).

Pamiętaj o obowiązku informacyjnym zawartym w "Impressum"!

Polityka prywatności i pliki cookies

Strona internetowa zgodna z prawem to generalnie strona internetowa, która powinna być zgodna także z RODO.

Prawo o ochronie danych osobowych oraz § 13 niemieckiej ustawy o telemediach stanowią, że użytkownicy strony internetowej muszą być informowani o przechowywaniu danych - usługodawca musi poinformować osobę, której dane dotyczą, w momencie ich zbierania o charakterze, zakresie i celach zbierania i wykorzystywania danych osobowych w sposób precyzyjny, przejrzysty, zrozumiały i łatwo dostępny. W związku z tym w polityce prywatności należy uwzględnić następujące punkty:

  • Podstawę prawną, na której odbywa się przetwarzanie danych.
  • Rodzaj, zakres i cel przetwarzania danych.
  • Okres przechowywania i czas ich usunięcia.
  • Wskazanie kraju, w przypadku przekazywania danych za granicę.
  • Informację o możliwości wniesienia sprzeciwu i odwołania wykorzystania danych.
  • Prawa dostępu, sprostowania i usunięcia.
  • Odniesienie do możliwości złożenia skargi i wskazanie organu nadzorczego.

Dla informacji o ochronie danych osobowych zaleca się dodatkowy link "Ochrona danych" lub "Polityka prywatności" na osobnej podstronie (niem. "Datenschutzerklärung" lub "Datenschutzinformation").

Użytkowników korzystających ze strony internetowej należy poinformować również o stosowaniu plików cookies i innych technologiach śledzących. Ustawianie plików cookies, które nie są niezbędne do funkcjonowania strony internetowej, jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu aktywnej zgody osoby odwiedzającej stronę. Zgoda musi być wyrażona dobrowolnie i przed rozpoczęciem przetwarzania danych.

Przestrzegaj obowiązków informacyjnych dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz polityki plików cookies!

Prawa autorskie oraz domena

Każdy, kto prowadzi stronę internetową, jest w zasadzie odpowiedzialny za wszystkie treści na swojej stronie. Wybierając nazwę domen, należy zweryfikować, czy wybrana nazwa nie będzie naruszała przepisów prawa/praw osób trzecich oraz czy nie jest chroniona za pomocą znaku towarowego - można to sprawdzić w Niemieckim Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych (Deutsche Patent- und Markenamt: www.dpma.de).

Zdjęcia z reguły podlegają prawom autorskim i nie mogą być wykorzystywane bez zgody fotografa. Oczywiście to samo dotyczy obcych tekstów, ilustracji, utworów.

Przestrzegaj praw autorskich i wykorzystuj tylko materiały, które masz prawo udostępniać!

Tzw. disclaimery to wyłączenie odpowiedzialności za linki i treści na własnej stronie. Oczywiście linki do stron zewnętrznych należy dokładnie sprawdzać w momencie ich tworzenia i usuwać, gdy tylko ujawni się naruszenie prawa, ponieważ w przeciwnym razie w pewnych okolicznościach może być zagrożona własna odpowiedzialność za ich treść, nawet jeśli sformułowane zostanie wyłączenie odpowiedzialności. Nawiasem mówiąc, przydatne może być także umieszczenie na swojej stronie internetowej informacji o prawach autorskich.

Reklama w Internecie

Banery reklamowe, kryptoreklamy itp. powinny być wyraźnie oznaczone jako materiały reklamowe, a w przypadku linków afiliacyjnych, powinna się pojawić informacja na stronie, ze takie linki są stosowane.

Nie zapomnij o oznaczaniu reklam i kryptoreklam!

Dalsze wymogi informacyjne dotyczące sklepu online

Przedsiębiorca, który prowadzi sklep internetowy, musi informować konsumenta w sposób łatwo dostępny, jasny i zrozumiały o ogólnych warunkach umowy, prawie do odstąpienia od umowy lub zwrotu oraz w zakresie, w jakim jest zobowiązany uczestniczyć w postępowaniu w sprawie rozwiązywania sporów. Należy tez pamiętać o informacjach dotyczących warunków wysyłki, zwrotu i płatności (podając ceny na swoim portalu internetowym, należy podać ostateczną cenę brutto - w tym wszystkie koszty dodatkowe i podatek VAT).

Prowadzisz sklep online? Pamiętaj o dodatkowych wymogach informacyjnych!

Zdecydowanie nie należy bagatelizować aspektów prawnych strony internetowej. W szczególności trzeba wystrzegać się wykorzystywania bez pozwolenia treści pochodzących od osób trzecich. Należy zadbać o bezpieczeństwo strony (powinna ona zostać zabezpieczona przed włamaniami i wirusami, warto też wdrożyć certyfikat SSL) oraz spełniać obowiązki informacyjne (takie jak polityka prywatności, "Impressum"). Warto tez wiedzieć, że w Niemczech i Austrii istnieje możliwość pozasądowego przeniesienia kosztów prawnych upomnienia na osobę upominaną, co umożliwiło powstanie prawdziwego przemysłu ostrzegawczego, który zarabia na wysyłaniu ostrzeżeń.

Dbaj na bieżąco o kompletność i bezpieczeństwo swojej strony internetowej i jej treści!

Kwestie wymienione powyżej oczywiście nie zostały omówione w sposób wyczerpujący, a jedynie są sygnałem, na co warto zwrócić uwagę, prowadząc stronę na niemieckim rynku.

Zespół Neutron Consulting

Wszystkimi sprawami formalnymi i organizacyjnymi, związanymi z założeniem i prowadzeniem firmy w Niemczech, zajmuje się zespół Neutron Consulting UG (hb).

Zapraszamy do kontaktu:

Treści zamieszczone na stronach www.neutron-consulting.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i zostały przygotowane z największą starannością - jednak za kompletność i aktualność treści nie możemy brać odpowiedzialności.

Poradnik

Firma w Niemczech?

Praktyczne informacje, jak założyć firmę w Niemczech oraz wskazówki, na co należy zwracać uwagę, prowadząc biznes na rynku niemieckim.

Nasz poradnik
Porady dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech