NEUTRON CONSULTING UG (hb) - zakładanie i obsługa firm na terenie Niemiec

poniedziałek - piątekod 09.00 do 18.00

Rellstabweg 34, 13591 Berlin

Zadzwoń do nas: (+48) 732 984 710

Jak założyć firmę w Niemczech? Zakładanie działalności gospodarczej (firmy) w Niemczech – krok po kroku

Jak założyć firmę w Niemczech? Zakładanie działalności gospodarczej (firmy) w Niemczech – krok po kroku

Bliskość geograficzna i kulturowa, brak granic oraz wielokrotnie wyższa siła nabywcza klientów to tylko niektóre aspekty zachęcające polskich przedsiębiorców do rozpoczęcia działalności gospodarczej na terenie Niemiec. Przed założeniem własnej firmy w Niemczech warto poznać przyszły rynek - zasady na nim panujące, przeprowadzić analizę rynku zbytu oraz przyszłej konkurencji, przygotować strategię działania. Jedną z pierwszych i naważniejszych decyzji, które trzeba podjąć przed założeniem działalności gospodarczej w Niemczech, jest wybór odpowiedniej formy organizacyjno-prawnej przedsiębiorstwa. Z tym wyborem wiążą się obowiązki i prawa przyszłego przedsiębiorcy, koszty, które się poniesie, zakładając i prowadząc firmę, określone formalności i procedury czy też zakres odpowiedzialności majątkowej. Polscy przedsiębiorcy zakładają działalność gospodarczą na tych samych prawach co obywatele niemieccy. Podobnie jak w Polsce, można wybierać spośród wielu możliwości, w tabeli znajdą Państwo najczęściej spotykane formy działalnosci gospodarczej w Niemczech oraz ich krótką charakterystekę.

Ile kosztuje założenie firmy w Niemczech? Koszty założenia i prowadzenia spółki GmbH oraz UG w Niemczech

Bardzo często stawianym pytaniem przez polskich przedsiębiorców, planujących otwarcie biznesu w Niemczech, jest pytanie: Ile kosztuje założenie firmy w Niemczech? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna, gdyż wpływ na koszt ostateczny ma wiele czynników wewnętrznych oraz zewnętrznych. Poniżej chcę Państwu trochę przybliżyć orientacyjne koszty, z którymi musi się liczyć przedsiębiorca zakładający spółkę prawną w Niemczech.

Ile kosztuje prowadzenie firmy w Niemczech? Koszty pracodawcy, składki na ubezpieczenie społeczne, podatki

Koszty pracodawcy oraz składki na ubezpieczenie społeczne w Niemczech

Koszty płac ponoszone przez pracodawcę za pracownika są znacznie wyższe niż rzeczywiste zarobki pracownika. Ale jak dokładnie obliczyć koszty pracodawcy?

Do głównych kosztów pracodawcy związanych z zatrudnieniem pracownika należy wynagrodzenie brutto plus koszty pracodawcy na ubezpieczenie społeczne, zależne od wynagrodzenia brutto i opłacane po połowie przez pracownika i przez pracodawcę (poza Saksonią). Do tych składek zalicza się: ubezpieczenie emerytalne - 9,30%, na wypadek bezrobocia - 1,50%, zdrowotne - 7,30%, pielęgnacyjne - 1,275% (istnieją tu jednak pewne wyjątki - w Saksonii pracownik płaci wiekszą część niż pracodawca). Składki na wynagrodzenie za czas niezdolności pracownika do pracy, ustawową ochronę (socjalną) pracującej kobiety w ciąży i po połogu oraz na wynagrodzenie związane z niewypłacalnością (niem. Umlage U1, U2, U3) – obliczane są zgodnie ze stawką, która obowiązuje w ubezpieczalni, pod którą podlega dany pracownik i wnoszone są tylko przez pracodawcę. Kasa wypadkowa - składkę na zrzeszenie zawodowe płaci również wyłącznie pracodawca (wysokość stawki jest zależna od branży, np. w branży budowlanej obowiązują znacznie wyższe stawki niż np. w przypadku prac biurowych). Do tego mogą dochodzić dalsze ewentualne koszty, takie jak dodatek urlopowy/ gratyfikacja bożonarodzeniowa, premie, kursy, szkolenia, dokształcanie pracownika czy koszty reprezentacyjne, ponoszone we własnym zakresie pracodawcy.

Wady i zalety spółki "mini-GmbH" (UG)

Wielu założycieli jest entuzjastycznie nastawionych: utworzenie tak zwanej "mini-GmbH" wiąże się z niższymi kosztami finansowania niż założenie zwykłej spółki z o.o. Jej utworzenie oferuje możliwość osiągania zysków przy mniejszym kapitale i przy mniejszych wydatkach organizacyjnych, jednak istnieje obowiązek tworzenia rezerw. "Mini-GmbH" oficjalnie nosi nazwę "Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)" lub "UG (haftungsbeschränkt)" i jest wariantem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Nazywana jest także "małą GmbH" lub "1-Euro-GmbH". Dopisek "ograniczona odpowiedzialność" (haftungsbeschränkt) musi być zawarty w nazwie firmy.

Firma w Niemczech: działalność rzemieślnicza. Lista zawodów rzemieślniczych, które wymagają pozwoleń w Niemczech.

Firma założona w Niemczech, z uwagi na silnie rozwiniętą gospodarkę w tym kraju, może przynieść przedsiębiorcom duże zyski. Zakładając firmę u naszych zachodnich sąsiadów należy liczyć się z tym, że nie wszystko odbywa się dokładnie tak samo jak u nas. Zasady założenia i prowadzenia firmy w Niemczech są zbliżone, co nie oznacza, że takie same jak w Polsce. Niemieckie przepisy w niektórych aspektach znacznie różnią się od tych polskich, dlatego przed założeniem działalności dobrze jest się z nimi zapoznać lub zgłosić się do odpowiedniego doradcy (np. firmy consultingowej, doradcy podatkowego lub prawnika), który pomoże w założeniu i prowadzeniu firmy i będzie czuwać nad tym, aby wszystko odbyło się zgodnie z panującymi przepisami i regułami.

Ubezpieczenia w Niemczech – ustawowe i prywatne. Ubezpieczenia dla firm w Niemczech

Czego obawiasz się w życiu - choroba, śmierć, wypadek, pożar, kradzież? Pewnych rzeczy nie da się niestety do końca uniknąć, ale poprzez rozsądne działanie można w dużej mierze złagodzić ich skutki. Idea ubezpieczeń opiera się o transfer ryzyka, czyli w dużym uproszczeniu – decydując się na określone ubezpieczenie i opłacając składki, przenosisz odpowiedzialność za skutki negatywnych, losowych wydarzeń na zakład ubezpieczeń. Ubezpieczając się, kupujesz sobie w pewnym sensie spokojny sen. O ile system ubezpieczeń w Polsce jest dla większości Polaków dość przejrzysty i znany, o tyle temat ubezpieczeń w Niemczech może wydawać się bardziej kompleksowy. Dlatego w tym artykule chciałabym przybliżyć i pokrótce omówic temat najważniejszych niemieckich ubezpieczeń.