Poradnik

Ubezpieczenia w Niemczech – ustawowe i prywatne. Ubezpieczenia dla firm w Niemczech

Czego obawiasz się w życiu - choroba, śmierć, wypadek, pożar, kradzież? Pewnych rzeczy nie da się niestety do końca uniknąć, ale poprzez rozsądne działanie można w dużej mierze złagodzić ich skutki.

Idea ubezpieczeń opiera się o transfer ryzyka, czyli w dużym uproszczeniu – decydując się na określone ubezpieczenie i opłacając składki, przenosisz odpowiedzialność za skutki negatywnych, losowych wydarzeń na zakład ubezpieczeń. Ubezpieczając się, kupujesz sobie w pewnym sensie spokojny sen. O ile system ubezpieczeń w Polsce jest dla większości Polaków dość przejrzysty i znany, o tyle temat ubezpieczeń w Niemczech może wydawać się bardziej kompleksowy. Dlatego w tym artykule chciałabym przybliżyć i pokrótce omówic temat najważniejszych niemieckich ubezpieczeń.

UBEZPIECZENIA USTAWOWE/SPOŁECZNE

Zależne są od wynagrodzenia brutto i opłacane po połowie przez pracownika i przez pracodawcę (poza Saksonią). Do tych składek zalicza się: ubezpieczenie emerytalne - 9,30%, na wypadek bezrobocia - 1,50%, zdrowotne - 7,30%, pielęgnacyjne - 1,275% (istnieją tu jednak pewne wyjątki - w Saksonii pracownik płaci wiekszą część niż pracodawca).

Ubezpieczenie zdrowotne to jedno z najważniejszych ubezpieczeń - każdy powinien je mieć! W Niemczech podstawowym ubezpieczeniem zdrowotnym zajmują się kasy chorych - państwowe i prywatne.

Ubezpieczenie emerytalne jest obowiązkowe dla każdego pracownika, ale nie zawsze obowiązkowe dla osób prowadzących własną firmę – mogą się one ubezpieczyć dobrowolnie, natomiast ubezpieczenie od wypadków przy pracy jest w całości pokrywane przez pracodawcę i obowiązkowe dla wszystkich pracowników.

UBEZPIECZENIA PRYWATNE

System prywatnych ubezpieczeń w Niemczech jest bardzo rozbudowany i dzieli się na ubezpieczenia dla osób prywatnych i dla firm.

Najpopularniejsze ubezpieczenia dla osób prywatnych w Niemczech

 • Prywatne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (Haftpflichtversicherung),
 • Ubezpieczenie ochrony prawnej (Rechtsschutzversicherung),
 • Ubezpieczenie samochodu (KFZ Versicherung),
 • Ubezpieczenie mieszkania (Hausratversicherung),
 • Ubezpieczenie zwierząt domowych (Tierhalterhaftpflichtversicherung),
 • Ubezpieczenie wypadkowe (Unfallversicherung),
 • Ubezpieczenie z tytułu niezdolności do pracy (Berufsunfähigkeitsversicherung),
 • Ubezpieczenie na życie (Lebensversicherung),
 • Ubezpieczenia emerytalne (Rentenversicherung),
 • Ubezpieczenia podróżne (Reisekrankenversicherung, Reiserücktrittsversicherung, Reisegepäckversicherung),
 • Ubezpieczenie samochodu (KFZ Versicherung).

Najpopularniejsze ubezpieczenia dla firm

 • Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (Haftpflichtversicherung) jest jednym z najważniejszych ubezpieczeń - daje ochronę ubezpieczeniową, gdy ubezpieczony będzie zobowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej komukolwiek w następstwie zdarzenia losowego, czynu niedozwolonego albo kontrahentowi wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania.
 • Ubezpieczenie samochodu (KFZ Versicherung) Kierowcy, którzy chcą zarejestrować pojazd w Niemczech, muszą przedstawić aktualne ubezpieczenie OC, które jest obowiązkowe na terenie całej Unii Europejskiej.
 • Ubezpieczenie transportowe (Transportversicherung)
  • ubezpieczenie towarów transportowanych we własnym zakresie, własnymi środkami (przykład szkód: podczas transportu słoików dochodzi do wypadku samochodowego; przewożony towar ulega zniszczeniu)
  • ubezpieczenie transportu towarów powierzonemu firmie zewnętrznej – ubezpieczeniu podlegają szkody towaru z tytułu np. uszkodzenie w wyniku wypadku, kradzieży, pożaru itp.
 • Ubezpieczenie budynków (Gebäudeversicherung)
  • ubezpieczenie budynków, np. w przypadku uszkodzenia dachu podczas burzy
  • ubezpieczenie prac budowlanych – ubezpieczenie chroni właściciela/wykonawców przed szkodamu powstałymi podczas budowy
 • Ubezpieczenie inwentarzu (Sachinhaltversicherung)
  • ubezpieczenie wyposażenia mieszkania lub biura (szkody wywołane ogniem, włamaniem, zalaniem itp.)
  • ubezpieczenie urządzeń elektronicznych od szkód materialnych oraz nośników danych i danych (uszkodzenie laptopa z danymi poprzez jego upuszczenie podczas sprzątania)
  • ubezpiecznie od utraty zysku (Ertragsausfallversicherung) jest formą zabezpieczenia przed utratą zysku. Ubezpieczenie pokrywa starty w zysku, który ubezpieczający osiągnąłby z tytułu prowadzonej działalności, gdyby dana szkoda nie powstała (np. przerwa w działalności gospodarczej przedsiębiorstwa spowodowana zdarzeniem losowym)
  • ubezpieczenie maszyn – pokrywa koszty nieprzewidzianej awarii maszyn eksplotowanych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej
 • Ubezpieczenie od niewypłacalności klienta (Forderungsausfallversicherung) sprawdza się np. w przypadku, gdy stolarz wykonuje schody na zamówienie, a zleceniodawca na krótko przed realizacją zlecenia staje się niewypłacalny.
Zespół Neutron Consulting

Wszystkimi sprawami formalnymi i organizacyjnymi, związanymi z założeniem i prowadzeniem firmy w Niemczech, zajmuje się zespół Neutron Consulting UG (hb).

Zapraszamy do kontaktu:

Treści zamieszczone na stronach www.neutron-consulting.pl mają charakter wyłącznie informacyjny i zostały przygotowane z największą starannością - jednak za kompletność i aktualność treści nie możemy brać odpowiedzialności.

Poradnik

Firma w Niemczech?

Praktyczne informacje, jak założyć firmę w Niemczech oraz wskazówki, na co należy zwracać uwagę, prowadząc biznes na rynku niemieckim.

Nasz poradnik
Porady dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej w Niemczech